Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Wygoda podróżowania

O wygodzie podróżowania decyduje wiele elementów cząstkowych, w stosunku do których różne osoby mogą mieć różne oczekiwania i przykładają do nich inna uwagę. Ogólnie można rozpatrywać wygodę wewnątrz pojazdu, która często nazywa się wygoda jazdy, wygoda na dworcach, w punktach przesiadania oraz cały zespół takich czynników jak , dobre i częste połączenia, informacja, przedsprzedaż biletów, przewozy kombinowane, poziom zintegrowania. Do zestawu wymagań określonych mianem wygody zalicza się: prostotę systemu taryfowego, swobodę zakupu biletu, zrozumiały system informacji o trasach i rozkładach jazdy, swobodę dojścia do przystanku, estetykę i oświetlenie wiat przystankowych, zabezpieczenie przed napadami na przystankach, czytelne oznakowanie pojazdów, łatwość wsiadania i wysiadania, płynność i cichość jazdy, oświetlenie i klimatyzacja, rozmieszczenie drzwi i siedzeń, rodzaj zastosowania siedzeń, wystrój wnętrza, kulturę obsługi, dostępność do kasowników, miejsce na bagaż, czytelne oznakowanie przystanków i kierunków.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
 • Proces transportowy

  Fazy procesu transportowego wyglądają następująco: koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczenia, przygotowanie ładunku do przewozu, organizacja procesu przemieszczania, fizyczne przemieszczenie ładunku, obsługa procesu od strony prawno- finansowej, ocena i analiza kosztów procesu transportowego. Proces transportowy składa się z 3 etapów: przygotowania transakcji, zawarcia transakcji, wykonanie i likwidacja transakcji. Spedytor może wystąpić w funkcji doradczej, dokumentacyjnej, organizacyjnej, wykonawczej, bankowej i logistycznej związanej z kompleksową obsługą klienta. Zlecenie spedycyjne powinno w sobie zawierać: zakres zleconej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znak i nr poszczególnych sztuk, liczbę, ciężar, wymiary i inne dane towaru, dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. Informacje potrzebne spedytorowi do wykonania zlecenia spedycyjnego to relacja, warunki sprzedaży/ kupna, środki transportu, którym dany towar ma być przewożony, rodzaj i właściwości towaru.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
 • Ocena finansowa przedsięwzięć

  W ramach oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu informatyki i telekomunikacji wyróżnić można następujące grupy kosztów: dokumentacja projektowa, koncepcja, stadium wykonalności, projekt techniczny, dostosowanie oprogramowania do danych warunków, potrzeb, modyfikacje, zakup oprogramowania i sprzętu, serwis sprzętu i oprogramowania, koszty związane z przesyłaniem danych, budowa sieci, opłata za korzystanie z sieci obcych operatorów, szkolenia, pomieszczenia, potrzebne remonty i zabezpieczenia, ochrona, wynajem, wynajem powierzchni dla sprzętu umieszczonego poza siedziba podmiotu, koszty związane z rejestracja, wydawaniem kart elektronicznych, zakup nośników, innego typu koszty i urządzenia związane z danym projektem, koszty związane z instalacja budowlaną i drogową, energia elektryczna i koszty podłączeń. Jednocześnie korzyści dal podmiotów uwzględnione podczas oceny finansowej to m.in.: zwiększenie wykorzystania posiadanych zasobów np. wzrost prędkości komunikacji i skrócenie czasu obiegu pojazdów, wzrost dochodów, uzyskanie narzędzia do planowanie oferty przewozowej.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Lokomocja, Podóże, Rodzaje transportu