Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Wielkość wykonanej produkcji wyrazić można różnymi miernikami. Dobór mierników jest bardzo istotny, bowiem w różny sposób opisują one uzyskiwane przez przedsiębiorstwo wyniki. Wyróżnić można: mierniki naturalne, umowne, wartościowe, pracochłonności. Mierniki naturalne oparte są na różnych fizycznych jednostkach miary np. długości, masy, powierzchni, objętości, energii, sztukach. Wykorzystują mierniki naturalne w większości przypadków niezbędne jest posługiwanie się równocześnie kilkoma jednostkami. W działalności transportowej wykorzystuje się następujące mierniki naturalne: przewozy ładunków, przewozy osób, praca taboru, spedycja. Mierniki umowne umożliwiają przeliczanie różnorodnej produkcji do różnych usług na określony produkt umowny. Przykładem takiego miernika może być istniejące w transporcie pojecie tzw. wozokilometra umownego. Mierniki wartościowe umożliwiają wyrażanie produkcji, różnych asortymentów, odmian, parametrów. Mierniki pracochłonności określa czas potrzebny do wykonania danych wyrobów w podziale na grupy pracowników i w podziale na rodzaje świadczonych usług

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podóże, Rodzaje transportu
  • W tym rodzaju transportu najbardziej rozwinięte są systemy transportowe, w których pojazdy drogowe przewożone są na długich trasach na przykład na pojazdach szynowych, które pozwalają na wszelkie obniżenie kosztów tego transportu w porównaniu z transportem drogowym. Istnieją trzy główne warianty techniczne w transporcie szynowym: transport wymiennych nadwozi ładunkowych samochodów ciężarowych, służących jako pojemnik ładunkowy, które musza być połączone aby można je było w każdej chwili oddzielić i wymienić. Transport naczep ciągnika siodłowego, które są wprowadzane na wagon przez ciągnik siodłowy lub przy użyciu suwnic. Transport kompletnych zestawów ciężarowych pojazdów drogowych na niskopodłogowych wagonach. Żegluga morska i śródlądowa, jest to system, który składa się z jednego statku macierzystego lub statku nośnego zwanego frachtowcem załadowanych środków transportowych, posiadającego na pokładzie własne urządzenie przeładunkowe, za pomocą których podejmuje się lub odstawia lichtugi.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • W trakcie oceny ekonomicznej przedsięwzięcia uwzględnia się również efekty zewnętrzne. Wymienić można m.in.: sterowanie ruchem ma wpływ na obniżenie emisji szkodliwych związków i hałasu z tytułu ruchu pojazdów, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie zapotrzebowania na inwestycje infrastrukturalne w związku z lepszym wykorzystaniem infrastruktury istniejącej, poprawa bezpieczeństwa, monitorowania ruchu pojazdów, może zapewnić zwiększenie komfortu podróży, który wynika głównie z zapewnienia odpowiedniej informacji dla podróżujących oraz poprawy warunków podróżowania. Mimo powszechnego i szerokiego stosowania rozwiązań telepatycznych, zagadnienia efektywności tych rozwiązań są stosunkowo słabo zbadane. Niewiele jest publikacji w tym zakresie. Publikacje koncentrują się na strukturach systemów informatycznych, podejściach do projektowania, technologiach informatycznych oraz realizowanych funkcjach oraz zagadnienia integracji różnych systemów. Projekt wdrażania nowego systemu informatycznego jest typowym przedsięwzięciem inwestycyjnym.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia