Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Proces transportowy

Fazy procesu transportowego wyglądają następująco: koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczenia, przygotowanie ładunku do przewozu, organizacja procesu przemieszczania, fizyczne przemieszczenie ładunku, obsługa procesu od strony prawno- finansowej, ocena i analiza kosztów procesu transportowego. Proces transportowy składa się z 3 etapów: przygotowania transakcji, zawarcia transakcji, wykonanie i likwidacja transakcji. Spedytor może wystąpić w funkcji doradczej, dokumentacyjnej, organizacyjnej, wykonawczej, bankowej i logistycznej związanej z kompleksową obsługą klienta. Zlecenie spedycyjne powinno w sobie zawierać: zakres zleconej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znak i nr poszczególnych sztuk, liczbę, ciężar, wymiary i inne dane towaru, dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. Informacje potrzebne spedytorowi do wykonania zlecenia spedycyjnego to relacja, warunki sprzedaży/ kupna, środki transportu, którym dany towar ma być przewożony, rodzaj i właściwości towaru.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • Wielkość wykonanej produkcji wyrazić można różnymi miernikami. Dobór mierników jest bardzo istotny, bowiem w różny sposób opisują one uzyskiwane przez przedsiębiorstwo wyniki. Wyróżnić można: mierniki naturalne, umowne, wartościowe, pracochłonności. Mierniki naturalne oparte są na różnych fizycznych jednostkach miary np. długości, masy, powierzchni, objętości, energii, sztukach. Wykorzystują mierniki naturalne w większości przypadków niezbędne jest posługiwanie się równocześnie kilkoma jednostkami. W działalności transportowej wykorzystuje się następujące mierniki naturalne: przewozy ładunków, przewozy osób, praca taboru, spedycja. Mierniki umowne umożliwiają przeliczanie różnorodnej produkcji do różnych usług na określony produkt umowny. Przykładem takiego miernika może być istniejące w transporcie pojecie tzw. wozokilometra umownego. Mierniki wartościowe umożliwiają wyrażanie produkcji, różnych asortymentów, odmian, parametrów. Mierniki pracochłonności określa czas potrzebny do wykonania danych wyrobów w podziale na grupy pracowników i w podziale na rodzaje świadczonych usług

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podóże, Rodzaje transportu
  • W przedsiębiorstwach bardzo istotne jest zdefiniowanie standardów, parametrów, procedur stosowanych w świadczeniu usług transportowych. Są one zapisane w umowach z usługobiorcami lub stanowią część wewnętrznie obowiązujących norm i procedur. Potwierdzeniem posiadania takich norm i ich przestrzeganie mogą być różne certyfikaty np. ISO. Zdefiniowane standardy tworzą wzorzec i umożliwiają mierzenie odchyleń od wzorca. Kryteria oceny nazywamy w działalności transportowej postulatami przewozowymi lub warunkami komunikacyjnymi. Przykładowa tolerancja dla komunikacji miejskiej to: przyspieszenie do 1 minuty, opóźnienie do 3 minut. Do oceny punktualności mierzy się a następnie oblicza procentowy udział odjazdów i kursów: punktualnych, przyspieszonych, opóźnionych, które nie zostały zrealizowane, dostępność przestrzenna do punktów komunikacyjnych, częstotliwość kursowania pojazdów, liczba godzin na dobę, gdy dany obszar objęty jest komunikacją miejską, częstotliwość kursowania w nocy, komfort podróżowania, pojazdy niskopodłogowe, nowoczesnej konstrukcji, klimatyzowane.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Rodzaje transportu