Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Rytmiczność produkcji, czy świadczenia usług oznacza równomierna realizację, czyli w równych odstępach czasu uzyskuje się podobną wielkość produkcji czy usług. Obiektywnie rytmiczność w produkcji masowej, gdzie sama technologia procesu produkcyjnego wymusza rytmiczność. W transporcie obok wielkości produkcji, gdzie zakłócenia w części mogą się eliminować , istotnym elementem wpływającym na rytmiczność jest jednoczesność produkcji i konsumpcji i nie ma możliwości świadczenia usługi przewozowej na zapas. Wahania popytu na usługi transportowe sa w okresie doby, w okresie tygodnia, w okresie roku. Analizując rytmiczność produkcji należy przede wszystkim ustalić stopień rytmiczności i nierytmiczności, czynniki które powodują brak rytmiczności, wszystkie skutki braku rytmiczności. Wskaźniki nierytmiczności oblicza się jako stosunek procentowy odchyleń produkcji wykonanej od planowanej w poszczególnych podokresach do produkcji planowej dla całego okresu. Gestia transportowa to prawa i obowiązek zorganizowania transportu towaru i poniesienia kosztów związanych z tym transportem.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • Proces transportowy

    Fazy procesu transportowego wyglądają następująco: koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczenia, przygotowanie ładunku do przewozu, organizacja procesu przemieszczania, fizyczne przemieszczenie ładunku, obsługa procesu od strony prawno- finansowej, ocena i analiza kosztów procesu transportowego. Proces transportowy składa się z 3 etapów: przygotowania transakcji, zawarcia transakcji, wykonanie i likwidacja transakcji. Spedytor może wystąpić w funkcji doradczej, dokumentacyjnej, organizacyjnej, wykonawczej, bankowej i logistycznej związanej z kompleksową obsługą klienta. Zlecenie spedycyjne powinno w sobie zawierać: zakres zleconej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znak i nr poszczególnych sztuk, liczbę, ciężar, wymiary i inne dane towaru, dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. Informacje potrzebne spedytorowi do wykonania zlecenia spedycyjnego to relacja, warunki sprzedaży/ kupna, środki transportu, którym dany towar ma być przewożony, rodzaj i właściwości towaru.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • W tym rodzaju transportu najbardziej rozwinięte są systemy transportowe, w których pojazdy drogowe przewożone są na długich trasach na przykład na pojazdach szynowych, które pozwalają na wszelkie obniżenie kosztów tego transportu w porównaniu z transportem drogowym. Istnieją trzy główne warianty techniczne w transporcie szynowym: transport wymiennych nadwozi ładunkowych samochodów ciężarowych, służących jako pojemnik ładunkowy, które musza być połączone aby można je było w każdej chwili oddzielić i wymienić. Transport naczep ciągnika siodłowego, które są wprowadzane na wagon przez ciągnik siodłowy lub przy użyciu suwnic. Transport kompletnych zestawów ciężarowych pojazdów drogowych na niskopodłogowych wagonach. Żegluga morska i śródlądowa, jest to system, który składa się z jednego statku macierzystego lub statku nośnego zwanego frachtowcem załadowanych środków transportowych, posiadającego na pokładzie własne urządzenie przeładunkowe, za pomocą których podejmuje się lub odstawia lichtugi.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu