Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Wygoda podróżowania

O wygodzie podróżowania decyduje wiele elementów cząstkowych, w stosunku do których różne osoby mogą mieć różne oczekiwania i przykładają do nich inna uwagę. Ogólnie można rozpatrywać wygodę wewnątrz pojazdu, która często nazywa się wygoda jazdy, wygoda na dworcach, w punktach przesiadania oraz cały zespół takich czynników jak , dobre i częste połączenia, informacja, przedsprzedaż biletów, przewozy kombinowane, poziom zintegrowania. Do zestawu wymagań określonych mianem wygody zalicza się: prostotę systemu taryfowego, swobodę zakupu biletu, zrozumiały system informacji o trasach i rozkładach jazdy, swobodę dojścia do przystanku, estetykę i oświetlenie wiat przystankowych, zabezpieczenie przed napadami na przystankach, czytelne oznakowanie pojazdów, łatwość wsiadania i wysiadania, płynność i cichość jazdy, oświetlenie i klimatyzacja, rozmieszczenie drzwi i siedzeń, rodzaj zastosowania siedzeń, wystrój wnętrza, kulturę obsługi, dostępność do kasowników, miejsce na bagaż, czytelne oznakowanie przystanków i kierunków.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
 • Umowa spedycji

  Podstawowymi obowiązkami wynikającymi z umowy są podstawowe prawa takie jak: powinien czuwać aby koszty naliczane były zleceniodawcy poprawnie, w przypadku szkody spedytor powinien scedować prawa na zleceniodawcę lub chodzić tych szkód, zakaz używania przez spedytora we własnym interesie rzeczy zleceniodawcy, na obowiązek ubezpieczyć przesyłkę jeśli tak chce zleceniodawca. Ma natomiast prawa do: wynagrodzenia i zwrotu wydatków, dożą dnia zaliczki, ma żądać spedytor od zleceniodawcy współdzielenia, może wziąć pod zastaw towar dla zabezpieczenia roszczeń, jeżeli spedytor działa w imieniu własnym to zleceniodawca powinien zwolnic go od zobowiązań które ten zaciągnął w celu należytego wykonania umowy. Podstawowymi obowiązkami spedytora jest zapłata wynagrodzenia, zwrot wydatków spedytora, od zobowiązań które zaciągnął we własnym imieniu aby wykonać zlecenie, współdziałanie ze spedytorem. Do obowiązków spedytora, który działa we własnym imieniu jest w przypadku szkody powinien scedować prawa na zleceniodawcę lub musi dochodzić tej szkody.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia
 • Jakość usług transportowych

  Jakość usługi transportowej można zdefiniować jako funkcję jej charakterystycznych cech przyjmujących określone wartości, które decydują o ogólnym poziomie wartości użytkowej usługi. Korzystający z usługi transportowej oceniają dopasowanie oferty do oczekiwań, łatwość skorzystania z usług, postulaty przewozowe, czyli czas trwania podróży, wygoda, bezpieczeństwo i cena. Wymienione postulaty maja najczęściej charakter syntetyczny, zagregowany. Ich realizacja uwarunkowana jest spełnieniem różnych cząstkowych i szczegółowych oczekiwań i wymagań. Wśród mierników oceniających bezpieczeństwo można wymienić: liczbę wypadków i innych zdarzeń, wskaźnik częstotliwości wypadków np. liczba wypadków przypadająca na 100 mln pojazdokilometrów, na dany przebieg pojazdów, na dany rok, wskaźnik ryzyka, wskaźnik stopnia ciężkości wypadków, czyli np. stosunek liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do liczby lekko rannych. W ostatnich latach coraz istotniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa w środkach transportu zbiorowego w kontekście występujących zagrożeń.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia