Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Jakość usług transportowych

Jakość usługi transportowej można zdefiniować jako funkcję jej charakterystycznych cech przyjmujących określone wartości, które decydują o ogólnym poziomie wartości użytkowej usługi. Korzystający z usługi transportowej oceniają dopasowanie oferty do oczekiwań, łatwość skorzystania z usług, postulaty przewozowe, czyli czas trwania podróży, wygoda, bezpieczeństwo i cena. Wymienione postulaty maja najczęściej charakter syntetyczny, zagregowany. Ich realizacja uwarunkowana jest spełnieniem różnych cząstkowych i szczegółowych oczekiwań i wymagań. Wśród mierników oceniających bezpieczeństwo można wymienić: liczbę wypadków i innych zdarzeń, wskaźnik częstotliwości wypadków np. liczba wypadków przypadająca na 100 mln pojazdokilometrów, na dany przebieg pojazdów, na dany rok, wskaźnik ryzyka, wskaźnik stopnia ciężkości wypadków, czyli np. stosunek liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do liczby lekko rannych. W ostatnich latach coraz istotniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa w środkach transportu zbiorowego w kontekście występujących zagrożeń.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia
 • Ocena finansowa przedsięwzięć

  W ramach oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu informatyki i telekomunikacji wyróżnić można następujące grupy kosztów: dokumentacja projektowa, koncepcja, stadium wykonalności, projekt techniczny, dostosowanie oprogramowania do danych warunków, potrzeb, modyfikacje, zakup oprogramowania i sprzętu, serwis sprzętu i oprogramowania, koszty związane z przesyłaniem danych, budowa sieci, opłata za korzystanie z sieci obcych operatorów, szkolenia, pomieszczenia, potrzebne remonty i zabezpieczenia, ochrona, wynajem, wynajem powierzchni dla sprzętu umieszczonego poza siedziba podmiotu, koszty związane z rejestracja, wydawaniem kart elektronicznych, zakup nośników, innego typu koszty i urządzenia związane z danym projektem, koszty związane z instalacja budowlaną i drogową, energia elektryczna i koszty podłączeń. Jednocześnie korzyści dal podmiotów uwzględnione podczas oceny finansowej to m.in.: zwiększenie wykorzystania posiadanych zasobów np. wzrost prędkości komunikacji i skrócenie czasu obiegu pojazdów, wzrost dochodów, uzyskanie narzędzia do planowanie oferty przewozowej.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Lokomocja, Podóże, Rodzaje transportu
 • Spedycja międzynarodowa

  Spedycja międzynarodowa to zbiór czynności, które dotyczą zorganizowania transportu i przesłania towaru w handlu zagranicznym, odpłatnie na zlecenie. Przedsiębiorstwo spedycji międzynarodowej to takie przedsiębiorstwo, których działalność opiera się na pośrednictwie miedzy eksportem / importem a przewoźnikami występującymi w imieniu własnym lub zleceniodawcy jako strona zwieranych umów. Spedycja to umowa na Mozy której spedytor zobowiązuje się za wynagrodzenie w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłek lub innych usług związanych z przewozem międzynarodowym towarów. W umowie spedycji występuje z jednej strony zleceniodawca spedytora a w drugiej spedytor. To ta osoba, która zawodowo i za wynagrodzeniem w imieniu własnym bądź dającego zlecenia na jego rachunek podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z ich przewozem. Ważne jest że spedytor zawsze działa na rachunek zleceniodawcy i to spedytor nie jest przewoźnikiem.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu