Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Wygoda podróżowania

O wygodzie podróżowania decyduje wiele elementów cząstkowych, w stosunku do których różne osoby mogą mieć różne oczekiwania i przykładają do nich inna uwagę. Ogólnie można rozpatrywać wygodę wewnątrz pojazdu, która często nazywa się wygoda jazdy, wygoda na dworcach, w punktach przesiadania oraz cały zespół takich czynników jak , dobre i częste połączenia, informacja, przedsprzedaż biletów, przewozy kombinowane, poziom zintegrowania. Do zestawu wymagań określonych mianem wygody zalicza się: prostotę systemu taryfowego, swobodę zakupu biletu, zrozumiały system informacji o trasach i rozkładach jazdy, swobodę dojścia do przystanku, estetykę i oświetlenie wiat przystankowych, zabezpieczenie przed napadami na przystankach, czytelne oznakowanie pojazdów, łatwość wsiadania i wysiadania, płynność i cichość jazdy, oświetlenie i klimatyzacja, rozmieszczenie drzwi i siedzeń, rodzaj zastosowania siedzeń, wystrój wnętrza, kulturę obsługi, dostępność do kasowników, miejsce na bagaż, czytelne oznakowanie przystanków i kierunków.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • Rytmiczność produkcji, czy świadczenia usług oznacza równomierna realizację, czyli w równych odstępach czasu uzyskuje się podobną wielkość produkcji czy usług. Obiektywnie rytmiczność w produkcji masowej, gdzie sama technologia procesu produkcyjnego wymusza rytmiczność. W transporcie obok wielkości produkcji, gdzie zakłócenia w części mogą się eliminować , istotnym elementem wpływającym na rytmiczność jest jednoczesność produkcji i konsumpcji i nie ma możliwości świadczenia usługi przewozowej na zapas. Wahania popytu na usługi transportowe sa w okresie doby, w okresie tygodnia, w okresie roku. Analizując rytmiczność produkcji należy przede wszystkim ustalić stopień rytmiczności i nierytmiczności, czynniki które powodują brak rytmiczności, wszystkie skutki braku rytmiczności. Wskaźniki nierytmiczności oblicza się jako stosunek procentowy odchyleń produkcji wykonanej od planowanej w poszczególnych podokresach do produkcji planowej dla całego okresu. Gestia transportowa to prawa i obowiązek zorganizowania transportu towaru i poniesienia kosztów związanych z tym transportem.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • Struktura asortymentowa produkcji

    Do rzadkości należą wszystkie przypadki, wtedy gdy dany podmiot wytwarza wyroby tylko w jednym asortymencie. Nawet gdy wytwarzanie wyrobów o identycznych cechach wynika z technologii produkcji- są one w ostatnich etapach produkcji lub przygotowywane do sprzedaży i sprzedaży różnicowane. Ma to na celu lepsze dostosowanie się do preferencji przyszłych nabywców oraz ich możliwości finansowe. Rodzaje usług w transporcie można podzielić na podstawie: cech taboru, czyli pojemności, ładowności, wyposażenia, rodzaju, tzn. pojazdy ciężarowe uniwersalne lub specjalizowane, komfort jazdy; prędkość komunikacji, czyli czas naszej jazdy, czasu dostarczenia przesyłki, linia normalna, pospieszna, przesyłki dostarczane w trybie normalnym lub ekspresowym; usługi dodatkowe. Przy wykonywaniu wszelkich analiz, bardzo istotna jest liczba wyodrębnionych grup usług, udział poszczególnych w ogólnej wielkości, zmiany w czasie. Analizuje się również na ile realizowana struktura różnych rodzajów usług jest zgodna ze struktura planową.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu