Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Transport kontenerowy i lotniczy

Transport kontenerowy można realizować poprzez kombinację wszystkich środków transportu. Może on występować zarówno w transporcie kolejowym ja i wodnym i powietrznym. Dowóz odbywa się na ogół transportem drogowym. Mówiąc o transporcie kontenerowym w pierwszym rzędzie rozumie się pod tym pojęciem kombinacje transportu drogowego i kolejowego oraz kombinacje transportu kolejowego lub drogowego z morskim. Transport lotniczy, jego szczególną cecha jest prędkość, bezpieczeństwo, duża częstotliwość przewozów, łatwość odprawy ekspedycyjnej i przejrzystość dróg transportu. Do głównych wad takiego transportu można zaliczyć wysokie koszty, ograniczenia kubaturowe i wagowe oraz opłacalność stosowania tego rodzaju przewozu na długich dystansach. Do zalet transportu kombinowanego zaliczamy: krótszy czas transportu, przyjazny środowisku, ogranicza koszty osobowe, łączy zalety transportu bliskiego z zaletami transportu dalekiego. Do wad takiego transportu zaliczamy: różnorodność przepisów o przewozach kolejowych w różnych krajach, wysokie koszty infrastruktury.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Lokomocja, Rodzaje transportu
 • Ocena finansowa przedsięwzięć

  W ramach oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu informatyki i telekomunikacji wyróżnić można następujące grupy kosztów: dokumentacja projektowa, koncepcja, stadium wykonalności, projekt techniczny, dostosowanie oprogramowania do danych warunków, potrzeb, modyfikacje, zakup oprogramowania i sprzętu, serwis sprzętu i oprogramowania, koszty związane z przesyłaniem danych, budowa sieci, opłata za korzystanie z sieci obcych operatorów, szkolenia, pomieszczenia, potrzebne remonty i zabezpieczenia, ochrona, wynajem, wynajem powierzchni dla sprzętu umieszczonego poza siedziba podmiotu, koszty związane z rejestracja, wydawaniem kart elektronicznych, zakup nośników, innego typu koszty i urządzenia związane z danym projektem, koszty związane z instalacja budowlaną i drogową, energia elektryczna i koszty podłączeń. Jednocześnie korzyści dal podmiotów uwzględnione podczas oceny finansowej to m.in.: zwiększenie wykorzystania posiadanych zasobów np. wzrost prędkości komunikacji i skrócenie czasu obiegu pojazdów, wzrost dochodów, uzyskanie narzędzia do planowanie oferty przewozowej.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Lokomocja, Podóże, Rodzaje transportu
 • Co to jest transport i jego formy

  Pod pojęciem transportu rozumieć można pokonywanie przestrzeni lub zmianę miejsca transportowego przy użyciu środków transportu. Na elementy systemu transportowego składają się: transportowy materiał, środek transportu i proces transportu. Rozróżnia się funkcję pierwotne i wtórne. Do funkcji pierwotnych należą funkcje przewozowe oraz związane z tym funkcje przeładunkowe. Do funkcji wtórnych zaliczamy funkcje zabezpieczania dróg tzn. budowy i utrzymywania dróg oraz funkcję odpowiedzialności. Transport kombinowany to system w który użyte środki transportu są tak dopasowane do siebie, że przeładunek przewożonych towarów z jednego środka transportu na drugi nie wymaga wielu operacji przeładunkowych. Transport kombinowany różni się od transportu przerywanego, tym że nie zachodzi konieczność wykorzystywania różnych środków transportu , lecz próbuje się racjonalnie łączyć ze sobą ich zalety, aby uprościć w ten sposób konieczny przy transporcie przeładunek towarów. Cechy transportu kombinowanego to: dąży do łączenia zalet transportu bliskiego, dąży do zmechanizowania przeładunku.

 • Komentarze są wyłączone
 • Filed under: Podóże, Rodzaje transportu