Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

Wygoda podróżowania

O wygodzie podróżowania decyduje wiele elementów cząstkowych, w stosunku do których różne osoby mogą mieć różne oczekiwania i przykładają do nich inna uwagę. Ogólnie można rozpatrywać wygodę wewnątrz pojazdu, która często nazywa się wygoda jazdy, wygoda na dworcach, w punktach przesiadania oraz cały zespół takich czynników jak , dobre i częste połączenia, informacja, przedsprzedaż biletów, przewozy kombinowane, poziom zintegrowania. Do zestawu wymagań określonych mianem wygody zalicza się: prostotę systemu taryfowego, swobodę zakupu biletu, zrozumiały system informacji o trasach i rozkładach jazdy, swobodę dojścia do przystanku, estetykę i oświetlenie wiat przystankowych, zabezpieczenie przed napadami na przystankach, czytelne oznakowanie pojazdów, łatwość wsiadania i wysiadania, płynność i cichość jazdy, oświetlenie i klimatyzacja, rozmieszczenie drzwi i siedzeń, rodzaj zastosowania siedzeń, wystrój wnętrza, kulturę obsługi, dostępność do kasowników, miejsce na bagaż, czytelne oznakowanie przystanków i kierunków.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • Transport kontenerowy i lotniczy

    Transport kontenerowy można realizować poprzez kombinację wszystkich środków transportu. Może on występować zarówno w transporcie kolejowym ja i wodnym i powietrznym. Dowóz odbywa się na ogół transportem drogowym. Mówiąc o transporcie kontenerowym w pierwszym rzędzie rozumie się pod tym pojęciem kombinacje transportu drogowego i kolejowego oraz kombinacje transportu kolejowego lub drogowego z morskim. Transport lotniczy, jego szczególną cecha jest prędkość, bezpieczeństwo, duża częstotliwość przewozów, łatwość odprawy ekspedycyjnej i przejrzystość dróg transportu. Do głównych wad takiego transportu można zaliczyć wysokie koszty, ograniczenia kubaturowe i wagowe oraz opłacalność stosowania tego rodzaju przewozu na długich dystansach. Do zalet transportu kombinowanego zaliczamy: krótszy czas transportu, przyjazny środowisku, ogranicza koszty osobowe, łączy zalety transportu bliskiego z zaletami transportu dalekiego. Do wad takiego transportu zaliczamy: różnorodność przepisów o przewozach kolejowych w różnych krajach, wysokie koszty infrastruktury.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Rodzaje transportu
  • W przedsiębiorstwach bardzo istotne jest zdefiniowanie standardów, parametrów, procedur stosowanych w świadczeniu usług transportowych. Są one zapisane w umowach z usługobiorcami lub stanowią część wewnętrznie obowiązujących norm i procedur. Potwierdzeniem posiadania takich norm i ich przestrzeganie mogą być różne certyfikaty np. ISO. Zdefiniowane standardy tworzą wzorzec i umożliwiają mierzenie odchyleń od wzorca. Kryteria oceny nazywamy w działalności transportowej postulatami przewozowymi lub warunkami komunikacyjnymi. Przykładowa tolerancja dla komunikacji miejskiej to: przyspieszenie do 1 minuty, opóźnienie do 3 minut. Do oceny punktualności mierzy się a następnie oblicza procentowy udział odjazdów i kursów: punktualnych, przyspieszonych, opóźnionych, które nie zostały zrealizowane, dostępność przestrzenna do punktów komunikacyjnych, częstotliwość kursowania pojazdów, liczba godzin na dobę, gdy dany obszar objęty jest komunikacją miejską, częstotliwość kursowania w nocy, komfort podróżowania, pojazdy niskopodłogowe, nowoczesnej konstrukcji, klimatyzowane.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Lokomocja, Rodzaje transportu