Transport

Podstawowe informacje dotyczące transportu

W tym rodzaju transportu najbardziej rozwinięte są systemy transportowe, w których pojazdy drogowe przewożone są na długich trasach na przykład na pojazdach szynowych, które pozwalają na wszelkie obniżenie kosztów tego transportu w porównaniu z transportem drogowym. Istnieją trzy główne warianty techniczne w transporcie szynowym: transport wymiennych nadwozi ładunkowych samochodów ciężarowych, służących jako pojemnik ładunkowy, które musza być połączone aby można je było w każdej chwili oddzielić i wymienić. Transport naczep ciągnika siodłowego, które są wprowadzane na wagon przez ciągnik siodłowy lub przy użyciu suwnic. Transport kompletnych zestawów ciężarowych pojazdów drogowych na niskopodłogowych wagonach. Żegluga morska i śródlądowa, jest to system, który składa się z jednego statku macierzystego lub statku nośnego zwanego frachtowcem załadowanych środków transportowych, posiadającego na pokładzie własne urządzenie przeładunkowe, za pomocą których podejmuje się lub odstawia lichtugi.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • Struktura asortymentowa produkcji

    Do rzadkości należą wszystkie przypadki, wtedy gdy dany podmiot wytwarza wyroby tylko w jednym asortymencie. Nawet gdy wytwarzanie wyrobów o identycznych cechach wynika z technologii produkcji- są one w ostatnich etapach produkcji lub przygotowywane do sprzedaży i sprzedaży różnicowane. Ma to na celu lepsze dostosowanie się do preferencji przyszłych nabywców oraz ich możliwości finansowe. Rodzaje usług w transporcie można podzielić na podstawie: cech taboru, czyli pojemności, ładowności, wyposażenia, rodzaju, tzn. pojazdy ciężarowe uniwersalne lub specjalizowane, komfort jazdy; prędkość komunikacji, czyli czas naszej jazdy, czasu dostarczenia przesyłki, linia normalna, pospieszna, przesyłki dostarczane w trybie normalnym lub ekspresowym; usługi dodatkowe. Przy wykonywaniu wszelkich analiz, bardzo istotna jest liczba wyodrębnionych grup usług, udział poszczególnych w ogólnej wielkości, zmiany w czasie. Analizuje się również na ile realizowana struktura różnych rodzajów usług jest zgodna ze struktura planową.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia, Rodzaje transportu
  • W trakcie oceny ekonomicznej przedsięwzięcia uwzględnia się również efekty zewnętrzne. Wymienić można m.in.: sterowanie ruchem ma wpływ na obniżenie emisji szkodliwych związków i hałasu z tytułu ruchu pojazdów, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie zapotrzebowania na inwestycje infrastrukturalne w związku z lepszym wykorzystaniem infrastruktury istniejącej, poprawa bezpieczeństwa, monitorowania ruchu pojazdów, może zapewnić zwiększenie komfortu podróży, który wynika głównie z zapewnienia odpowiedniej informacji dla podróżujących oraz poprawy warunków podróżowania. Mimo powszechnego i szerokiego stosowania rozwiązań telepatycznych, zagadnienia efektywności tych rozwiązań są stosunkowo słabo zbadane. Niewiele jest publikacji w tym zakresie. Publikacje koncentrują się na strukturach systemów informatycznych, podejściach do projektowania, technologiach informatycznych oraz realizowanych funkcjach oraz zagadnienia integracji różnych systemów. Projekt wdrażania nowego systemu informatycznego jest typowym przedsięwzięciem inwestycyjnym.

  • Komentarze są wyłączone
  • Filed under: Podóże, Podstawowe pojęcia